Shaman Ali Mirali Diba Dilbar Dilbar Mp3 Download

Shaman Ali Mirali Ji Baa Dilbar Dilbar Balochi Son Jehro Yaar 126 .mp3

Duration: 05:22 , Size: 5.03M, 128Kbps

Shaman Ali mirali New Album 52 2016 Nain Nashila Tunhaja Dilbar Murtaza kosh .mp3

Duration: 03:55 , Size: 3.67M, 128Kbps

Dua Kayo Dilbar Achan.mp3

Duration: 05:22 , Size: 5.03M, 128Kbps